MIP DP4 Innovatiebelemmeringen

In deelprogramma 4 is op het gebied van faciliteiten voor het kwalificeren van innovatieve systemen en producten een grote stap vooruit gemaakt. In eerste instantie voor LNG-technologie, met een LNG test en technology centre, en later ook voor ‘Deep Sea engineering’ met de planontwikkeling voor een hyperbarische test faciliteit.
Het tweede thema, het wegnemen van belemmerende regelgeving, was eveneens een succes. Immers, in veel gevallen worden uitstekende innovaties ontwikkeld, maar blijken die formeel niet te mogen worden toegepast vanwege regelgeving die ooit is ontstaan en ontwikkeld op basis van de toenmalige technologie en inciden-tenonderzoek. Dat kan leiden tot situaties waarbij aantoonbaar veiligere of betere oplossingen formeel niet mogen worden toegepast. Een aanpak via de principes van doelregelgeving, waarbij voor zogeheten equivalente oplossingen het bestaansrecht kan worden aangetoond, is dus een belangrijk element om tot verbetering en ont-wikkeling van eindproducten te komen.


Terug naar MIP-startpagina


 

MIP DP4 Documenten

© Copyright MKC - 2022