MIP DP3b Kennismanagement en Fundamenteel onderzoek, incl thematische netwerken

Deelprogramma 3B is gericht op kennismanagement en fundamenteel onderzoek, dus op het beschikbaar krijgen, houden en verspreiden van kennis.
Hoogwaardige maritieme kennis bij de kennisinstellingen vormt een essentiële infrastructuur voor het versterken van de maritieme en offshore-industrie in Nederland.
In 2007 en voorjaar 2008 is het meerjarenplan voor de volgende actielijnen uitgewerkt:
1. Kennisontwikkeling, die is ondergebracht in de in 2009 gerealiseerde regeling ‘IOP-Maritiem’; in 2010 aangevuld met budget uit deelprogramma’s 1 en 2;
2. Kennisbehoud en de kwaliteit van kennis;
3. Verankeren van kennis en kennisdisseminatie.


Terug naar MIP-startpagina
MIP DP3b Documenten

© Copyright MKC - 2022