MIP DP3a Human Capital

Sinds 2007 zijn binnen Deelprogramma 3a van het MIP diverse activiteiten opgezet, voortgezet en ontwikkeld. Leidend daarbij was de ‘Human Capital Roadmap’ uit 2007. De vier hoofd-’routes’ zijn:
1. Duurzaam internationaal concurrentievoordeel creëren door betere integratie van de maritieme kennis- en onderwijsstructuur;
2. Kwaliteit van het maritieme onderwijs vergroten;
3. Medewerkers binden door uitvoering geven aan strategisch personeelsbeleid;
4. Betere communicatie met de (potentiële) arbeidsmarkt.


Terug naar MIP-startpagina


MIP DP3a Documenten

© Copyright MKC - 2022