MIP Algemeen (plannen, voortgang, nieuwsbrieven, evaluaties enz.)

Op deze pagina vindt u de meer organisatorisch gerichte documenten, zoals plannen, voortgangsrapportages, nieuwsbrieven, evaluaties  enz, van het Maritiem Innovatieprogramma.

Hier vindt uook de meer inhoudelijke presentaties van de diverse deelprojecten en een totaaloverzicht van alle in de MKC database opgeslagen MIP documenten.

Daarnaast zijn, waar mogelijk, de diverse documenten ook ingedeeld naar deelprogramma's.


Terug naar de MIP-startpagina


Algemene MIP documenten (plannen, voortgang enz.)

MIP Nieuwsbrieven

MIP Presentaties

Alle MIP documenten

© Copyright MKC - 2022