Maritiem Innovatie Programma

MIP_klein

Terug naar KENNISONTWIKKELING

Het Maritiem Innovatie Programma, dat liep van 2007 t/m 2012, met een uitloop tot eind 2015, had tot doel:
'Bedrijven en kennisinstellingen in de offshore en maritieme maakindustrie willen een toonaangevende positie van Nederland op het gebied van productleiderschap en regievoering. Dit op basis van onderscheidende technologie, concurrerentiekracht in prijs/kwaliteit, gebaseerd op een sterke kennisbasis en een hechte samenwerking in de cluster, rekening houdend met de maatschappelijke randvoorwaarden, zoals duurzaamheid.'(cit.)

Het Maritiem Innovatie Programma is bij de opzet ervan in 2008 nader uitgewerkt in het MIP Kerndocument en omvat de vier, onder MIP Archief genoemde, deelprogramma’s. 

Om een snelle indruk te krijgen van het verdere verloop van het MIP, de resultaten  en wat het heeft betekend voor de NL maritime en offshore bedrijven, is de brochure 'MIP evaluatie -Een terugblik vooruit' van de hand van drs. Albert B. Aalbers, oud directeur van MIP Bureau, een aanrader.

MIP Archief

In het MIP-archief vindt u

Algemene informatie over het Maritiem Innovatieprogramma (zoals nieuwsbrieven, plannen, voortgangsrapportages, evaluaties). Klik hiervoor op een van onderstaande links.

en

Specifieke (inhoudelijk) informatie over het Maritiem Innovatie Programma, welke is te vinden bij  onderstaande MIP-deelprogramma's.

MIP Deelprogramma's

DP 1: Innovatieprojecten: Research voor bedrijfs-overschrijdende kennis en technologie. Hieronder viel ook het project 'Integraal Samenwerken'.
DP 2: Innovatieconsulentie en MKB-projecten
DP 3: Verbeteren van de huidige en waarborgen van de toekomstige kennisbasis
         - DP 3a: Human Capital
         - DP 3b: Kennismnagement en Fundamenteel onderzoek, incl. thematische netwerken
DP 4: Innovatiebelemmeringen


De Algemene informatie en die van de deelprogramma's en de daarmee gerelateerde beschikbare documenten vindt u door hieronder op de betreffende link te klikken. 


 


 


 


 

© Copyright MKC - 2023