ISP Journal


De Stichting International Shipbuilding Progress (ISP) is een Nederlandse stichting,
opgericht op 18 december 1987, gevestigd te Delft.

Missie

De Stichting heeft de volgende doelen:

- Het bevorderen van de belangstelling voor de studie in de maritieme technologie.
De uitgifte van het internationaal technisch wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de maritieme technologie, genaamd “International Shipbuilding Progress”.
- Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande in de ruimste zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Periode 1954 - 1987

Vanaf september 1954 werd het tijdschrift “International Shipbuilding Progress” uitgegeven door de heer G. Zanen, eigenaar van uitgeverij “Internationale Periodieke Pers”,  in samenwerking met een redactie bestaande uit een aantal Delftse hoogleraren en een medewerker van het toenmalige Nederlands Scheepsstudie Centrum TNO te Delft.

Na het overlijden van de heer G. Zanen op 3 maart 1972 is de uitgave van het tijdschrift  voortgezet door zijn zoon, de heer G.P. Zanen. Na diens overlijden op 7 juni 1986 is de uitgave van ISP voortgezet door zijn echtgenote, mevrouw S. Zanen-Bruin. In het najaar van 1987 heeft deze laatste te kennen gegeven haar werkzaamheden met betrekking tot de uitgave van het tijdschrift te willen beëindigen.

Vervolgens is op 18 december 1987 de Stichting ISP opgericht door Ir. W. Spuyman en Prof. Ir. N. Dijkshoorn, beide lid van de toenmalige redactie van het tijdschrift.  Zij vormden ook het eerste bestuur van de Stichting, respectievelijk als voorzitter en secretaris/penningmeester.

Periode vanaf 1987

De uitgave van het tijdschrift ISP is na 1987 informeel voortgezet door de Bibliotheek van de TU Delft, afdeling Delftse Universitaire Pers (DUP).

In 1988 is een eerste overeenkomst gesloten tussen de Stichting ISP en de Bibliotheek TU Delft over het drukken en distribueren van het tijdschrift ISP.

Een nieuwe overeenkomst, waarin meer formele afspraken tussen de Stichting ISP en de Bibliotheek van de TU Delft zijn vastgelegd, dateert van 25 augustus 2004. Onder meer werd vastgelegd dat DUP van de Stichting ISP het exclusieve recht verkreeg voor het uitgeven van het tijdschrift ISP. Daarmee samenhangend viel de redactieraad van het tijdschrift ISP voortaan ook onder de verantwoordelijkheid van de DUP, zij het dat er altijd één lid van het bestuur van de Stichting ISP tevens lid is van de redactieraad van het tijdschrift ISP.

In maart 2005 heeft het College van Curatoren van de TUD de Stichting ISP geïnformeerd dat de DUP per 1 januari 2006 overgenomen zou worden door IOS Press. Vervolgens werd met Stichting ISP overeengekomen dat de overname inclusief het uitgeven van het tijdschrift ISP zou zijn. Dit laatste op basis van de overeenkomst tussen de Stichting ISP en de Bibliotheek van de TU Delft (DUP) van 25 augustus 2004.

Redactieraad

De redactieraad van het tijdschrift ISP is als volgt samengesteld: 

Naam Organisatie Land Functie Belangrijkste onderzoeksgebieden
Prof. Dr. Ir. R.H.M. Huijsmans TU Delft Nederland Hoofdredacteur Zeegang en Ocean Engineering
Ir. J.H. Vink TU Delft (gepensioneerd) Nederland Redactiesecretaris Sterkte van schepen en offshoreconstructies
Prof. S.O. Erikstad NTNU Trondheim Noorwegen Lid Scheepsontwerp
Prof. J.M. Falzarano Texas A&M University, College Station TX USA Lid Zeegang en Ocean Engineering
Prof. A. Francescutto Universiteit van Triёst Italie Lid Scheepsstabiliteit en veiligheid
Prof. W. Fricke Technische Universiteit Hamburg Duitsland Lid Sterkte van schepen en offshore constructies
Dr. Ir. M. Hoekstra MARIN Wageningen (gepensioneerd) Nederland Lid Stromingsleer
Ir. J.T. Ligtelijn MARIN Wageningen Nederland Lid namens Bestuur Stichting ISP Scheepsvoortstuwing en caviatie
Ir. P. Naaijen TU Delft Nederland Lid Zeegang en Ocean Engineering
Prof. N. Umeda Universiteit van Osaka Japan Lid Scheepsstabilisatie en veiligheid

Bestuursleden

Ir. W. Spuyman Voorzitter 1987 - 2005
Prof. Ir. N. Dijkshoorn Secretaris/penningmeester 1987 - 2004
Ir. L.A.S. Hageman Secretaris/penningmeester  2004 - 2013
Ir. S.G. Tan Lid 2004 - 2013
Dr. Ir. W. Veldhuyzen Voorzitter 2005 - heden
Ir. J.T. Ligtelijn Secretaris/penningmeester 2013 - heden
Ir. A.W. Vredeveldt Lid 2013 - heden

Contact

Email: info@ispjournal.eu

© Copyright MKC - 2017