KM-Community

KM Community

De KM community is georganiseerd door en voor haar members.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld:

  • - Vier maal per jaar zal er een bijeenkomst van twee a drie uur worden georganiseerd;
  • - De locatie rouleert tussen de deelnemers;
  • - Deelname aan de community staat open voor iedereen;
  • - Deelname is kosteloos, bijdragen worden op vrijwillige basis in natura geleverd, bijvoorbeeld door een keer zelf als spreker op te treden of een locatie ter beschikking te stellen.

 

Wilt u actief bijdragen in deze community, neem dan contact op met Robert Hekkenberg, e-mail: r.g.hekkenberg@tudelft.nl, of tel. (015) 27 83 117.

Overzicht Bijeenkomsten

Maart 2014

Tijdens de bijeenkomst op 19 maart 2014 was Mastership gastheer. De sprekers en hun onderwerpen waren:

- Jacques Hoffmans (Mastership): “Kennismanagement, de MasterShip praktijk

- Bart Horsten (Dockwise): “Implementation of Information Management and Knowledge Management in a pragmatic organization”.


November 2013

Location: Heerema Marine Contractors, Vondellaan 55 Leiden
Subject: Meeting KM Open/Maritiem KM Community 

Subjects 

- Update kennisdelta.nl: Robert Hekkenberg ( 3ME TU Delft)/ Koen Beelen (Co-Capacity)

- Introductie Heerema & KM bij Heerema
    o    Overzicht KM strategieën 
    o    Focus: faciliteren van kennis deling tussen projecten mbv lessons learned: Catherine Barney (HMC)

- Kennisbehoud in organisaties : uitstroom kennis, lifecycle van kennis, balans tussen tacit delen en expliciet maken van kennis.

- Introductie Thales & Heerema

- Discussie in kleine groepen mbv World Café setting: Charles de Leeuw (Thales ) & Catherine Barney (HMC) & Koen Beelen (Co Capacity).

- Hoe verder & conclusie
    o    Organisatie & regels
    o    Specifieke onderwerpen relevant voor toekomstige sessies
    o    Opzetten van community: projecten buiten deze sessies om  


Mei 2013

Op 30 mei 2013 werd de KM community bijeenkomst georganiseerd bij Immtech Marine. Sprekers van Immtech en Damen spraken over hun ervaringen met kennismanagement.


Februari 2013

After a successful first meeting in October, a second meeting of the KM community was held on 13 February at Van der Velden Marine Systems in Krimpen aan de Lek. During the meeting, Koen Beelen from Co-Capacity and Edwin van Buren from Van der Velden spoke about developing a successful knowledge management strategy, and about the developments in the area of KM at Van der Velden Marine Systems. The programme of the day was: 

 

Achtergronddocumenten over strategie ontwikkeling:


Oktober 2012

Kick off kennismanagementplatform voor de maritieme sector

Op donderdag 25 oktober werd bij IHC Merwede in Kinderdijk een informatiebijeenkomst over kennismanagement georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werd de aftrap gegeven voor een sectorbreed discussieplatform over kennismanagement. 

Binnen Integraal Samenwerken is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het praktisch implementeren van kennismanagement. Ook buiten Integraal Samenwerken zijn veel goede voorbeelden op het gebied van kennismanagement te vinden. Bij veel bedrijven is er behoefte om deze ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren. Daarom is het initiatief genomen om een discussieplatform over Kennismanagement in de maritieme sector op te zetten. Tijdens de informatiebijeenkomst op 25 oktober werd gediscussieerd over de manier waarop het platform vorm kan krijgen, konden deelnemers zich aanmelden voor het platform en vertelden sprekers van Alfa Laval en IHC Merwede over hun ervaringen met kennismanagement.

Programma


December 2011

Binnen het project 'Kennismanagement' (P3) van Integraal Samenwerken wordt snel voortgang geboekt met een aantal implementatietrajecten bij de deelnemers. Inmiddels zijn bij alle deelnemende bedrijven één of meerdere kennismanagement-scans uitgevoerd en hebben zes bedrijven hun middellange termijnstrategie voor kennismanagement voldoende op orde om concrete knelpunten op te lossen. De implementatie van een methodiek om kennis van vertrekkende medewerkers te borgen is succesvol afgerond bij MTI Holland. Een aantal andere deelnemers begint ook met deze implementatie. Tenslotte zitten Bakker Sliedrecht en Damen Schelde Naval Shipbuilding midden in een traject om hun informatie beter toegankelijk en vindbaar te maken. 

Ondanks deze snelle voortgang bij de direct betrokken bedrijven, blijft er bij velen onbekendheid met kennismanagement. Aangezien onbekend onbemind maakt, staat dit het oppakken van kennismanagement door de sector nog in de weg. 

Om het thema kennismanagement tastbaar te maken werd op 13 december 2011 een informatiebijeenkomst gehouden, waarbij zowel de theorie van kennismanagement als een aantal succesverhalen bij bedrijven binnen en buiten de maritieme sector aan bod kwamen. Ook werden kansen en bedreigingen voor succesvolle implementatie van kennismanagement in de dagelijkse praktijk besproken.

Na een introductie in kennismanagement door de TU Eindhoven is de toepassing van Allseas Engineering en Integraal Samenwerken belicht. Tevens hebben sprekers van Philips Innovation Services en de High Tech Automotive Campus toegelicht hoe de juiste toepassing van kennismanagement verschillende groepen bedrijven ondersteunt om gezamenlijk te innoveren.

Programma


© Copyright MKC - 2022