Kennisdelta

Welkom op de website van het Maritiem Kennis Centrum MKC

www.kennisdelta.nl gaat namelijk verder als integraal onderdeel van www.mkc-net.nl
Wij leggen u hieronder uit waarom en wat u van ons mag verwachten

Waarom?

Na afloop in 2012 van het project Integraal Samenwerken, waarbinnen www.kennisdelta.nl was ontwikkeld, als platform om binnen de Nederlandse Maritieme Cluster kennis met elkaar te delen,  was het onzeker hoe deze website verder voortgezet zou kunnen worden.
Er is toen, niet tevergeefs, een beroep gedaan op het Maritiem Kennis Centrum MKC, om te zoeken naar een lange termijn oplossing voor het beheer en de verdere uitbouw van de Kennisdelta website, terwijl het voorlopig de beheerskosten voor haar rekening nam.
Bij die zoektocht is vastgesteld dat:

- Er helaas geen andere onafhankelijke op maritieme kennis gerichte organisatie bereid of in staat was om Kennisdelta als losstaande kennis website in stand te houden en verder uit te bouwen (waarbij het met name zou moeten gaan om het verzamelen en in de database plaatsen van nog niet toegankelijk gemaakte bestaande en nieuwe kennisdocumenten),
- Er weinig documenten spontaan worden aangeboden om in de database te worden geplaatst, wat vraagt om een actief beleid,
- Het gebruik van de Kennisdelta website ondertussen wel stabiel bleef, waaruit geconcludeerd mocht worden tot een reële behoefte aan een dergelijke bron van maritieme kennis,
- Er nog nauwelijks meer gebruik wordt gemaakt van de Kennisdelta Groups,
- De binnen Kennisdelta reeds beschikbare kennisbronnen een grote waarde vertegenwoordigen en niet verloren mogen gaan,
- De zoekfunctionaliteit in externe bronnen zeer sterk is en voor de sector beschikbaar moet blijven

MKC heeft daarom in 2016, indachtig haar missie en mede uit efficiency oogpunt, besloten om de Kennisdelta database en functionaliteit te integreren in de MKC website (de MKC website was indertijd al op zelfde ‘Co-capacity Co-knowledge Platform’ gebaseerd als de Kennisdelta website).

Wat u op de MKC website mag verwachten

De MKC website bevat vanaf heden (22 december 2016), in aanvulling op wat de MKC website altijd al te bieden had, de zelfde functionaliteit als u van de Kennisdelta website gewend was, echter m.u.v. Groups.

- Zoeken in gemeenschappelijke bibliotheek en in geselecteerde on-line bronnen
- Nieuws, evenementen en posities
- Kennis en Kennisontwikkeling gerelateerde onderwerpen en actualiteiten

Verder hebben wij voor Integraal Samenwerken een speciale ruimte vrijgemaakt. U vindt deze onder in het menu onder THEMA'S.

De MKC website kent vier toegankelijkheidsniveau ’s

1. MKC Stuurgroep en Management (Directie en Staf)
2. MKC Management Team (MKC deelnemers)
3. De Nederlandse Maritieme gemeenschap (MKC Kennisdelta)
4. Publiek (documenten uit publieke bron, dus die ook al elders in het publieke domein gepubliceerd is of documenten die geen NL strategische kennis bevat.)

Als u op Kennisdelta al een account had met toegang tot niet-publieke maritieme documenten (de nieuwe categorie 3), dan kunt u deze account ook gebruiken op de MKC website.
Degenen die nog geen account hebben, maar wel als zodanig daartoe in aanmerking komen, kunnen dat nu via deze link, of via de homepage, aanvragen.

 


© Copyright MKC - 2023