ISP Journal uitgaven

Op deze pagina treft u per jaargang en kwartaaluitgave korte samenvattingen van de in die betreffende uitgaven opgenomen artikelen.
Bij elk artikel vindt u een link naar de website van IOS press, waar u meer over dat artikel en de betreffende uitgave kunt lezen en over hoe deze te bestellen.

Terug naar de algemene ISP Journal pagina.

ISP Volume 63, nr 3 en 4

ISP Volume 63, nummers 3,4 van 2016/2017 is een speciaal nummer over het Europese Unie (EU) project GRIP. GRIP staat voor “Green Retrofitting through optimization of hull-Propulsion Interaction”. In het project zijn verscheidene aspecten bestudeerd rond het toepassen van Energy Saving Devices (ESD’S) op bestaande schepen.

Aspecten die aan de orde kwamen waren onder andere: de werking principes van ESD’s, de ontwikkeling van een Early Assessment Tool (EAT) om de potentieel haalbare energiebesparing van een specifieke ESD voor een specifiek schip te schatten, constructie aspecten (belastingen, vermoeiing en trillingen), en het proces op de scheepswerf om een ESD op een schip aan te brengen waarvan de geometrie van de romp niet goed bekend is. Binnen het project is een specifieke ESD ontworpen, gebouwd en op ware grootte getest.

Dit ISP-nummer bevat 9 artikelen die alle aspecten bestrijken van het schatten van de mogelijke energiebesparing tot het ontwerp en de bouw van ESD’s, alsmede het aanbrengen op een schip en het testen op ware grootte.

Samenvattingen, alsmede de volledige inhoud van de in ISP Volume 63, nummers 3,4 opgenomen artikelen zijn via de website van IOS Press te vinden via deze link.

Terug naar de algemene ISP Journal pagina.
  

ISP Volume 64, nr 1 en 2

ISP Volume 64, uitgave 1-2 van 2017 bevat 6 artikelen over verschillende onderwerpen. Deze variëren van het toepassen van RANS CFD methoden om de voorstuwingsprestaties van een schip te berekenen, tot de toepassing van gelamineerd glas in de jachtindustrie, scheepsstabiliteit tijdens de tewaterlating wanneer pneumatische airbags worden gebruikt, “sloshing” in LNG tanks en het verminderen van hinder door “bubble sweep down” vanaf de boeg van een schip.

Hieronder worden verkorte samenvattingen van deze artikelen gegeven. Volledige samenvattingen, alsmede de volledige inhoud van de artikelen zijn te vinden op https://content.iospress.com/journals/international-shipbuilding-progress/64/1-2

 

Terug naar de algemene ISP Journal pagina.

Three-dimensional RANS method to numerically solve ship’s wave-making resistance compared with the Rankine source method

3D RANS

Dit artikel beschrijft de toepassing van een driedimensionale RANS CFD methode om de golfmakende weerstand te berekenen van een Wigley vorm en van een Series 60 rompvorm. De resultaten worden vergeleken met die van berekeningen met een Rankine source boundary element methode en met resultaten van modelproeven.

De hier getoonde illustratie is, met toestemming van IOS Press, overgenomen uit ISP Journal, Vol nummer 64, Jun-ming Hu, Tie-li Li, Yan Lin, Guan Guan and Zhuo-shang Ji, Three-dimensional RANS method to numerically solve ship’s wave-making resistance compared with the Rankine source method, Pagina’s No. 1-23, Copyright (2017).

Deze publicatie is beschikbaar bij IOS Press via deze link


On the damping coefficient of laminated glass for yacht industry

Damping coefficient of glass

Zeer grote oppervlakken van glas, zoals steeds vaker worden toegepast op jachten, vormen kritische elementen ten aanzien van het bepalen van de geluid- en trilling karakteristieken van een schip. Het is daarom van fundamenteel belang om de dynamische karakteristieken van gelamineerd glas te bepalen. Dit artikel beschrijft verschillende experimentele methoden om de dempingscoëfficiënten bij eigenfrequenties te bepalen met behulp van proefstukken van gelamineerd glas. De resultaten van deze methoden worden met elkaar vergeleken.

 

De hier getoonde illustratie is, met toestemming van IOS Press, overgenomen uit ISP-Journal, Vol nummer 64, D. Boote, T. Pais, G. Vergassola, A. Tonelli and L. Gragnani, On the damping coefficient of laminated glass for yacht industry, Pagina’s No. 25-40, Copyright (2017).

Deze publicatie is beschikbaar bij IOS Press via deze link


Ship stability analysis during launching from longitudinal sloping slipway by pneumatic airbags

In dit artikel wordt een nieuwe analysemethode gepresenteerd om het risico van het kantelen van een tanker te bepalen tijdens een tewaterlating waarbij pneumatische airbags worden toegepast. Afloopberekeningen en -diagrammen worden gepresenteerd voor zowel de traditionele methode als voor die waarbij pneumatische airbags worden toegepast, en worden met elkaar vergeleken.

Deze publicatie is beschikbaar bij IOS Press via deze link.


Prediction of ship power and speed performance based on RANS method

Speedpower RANS

In dit artikel wordt de toepassing beschreven van CFD RANS methoden voor het berekenen van de open water karakteristieken van een schroef in een straalbuis voor een vissersschip, de weerstand van een schaalmodel van dit schip en de voortstuwingsprestaties van dit scheepsmodel, voorzien van het bijbehorende model van de schroef met straalbuis.
De resultaten worden vergeleken met die van modelproeven.

De hier getoonde illustratie is, met toestemming van IOS Press, overgenomen uit ISP Journal, Vol nummer 64, Jun-ming Hu, Tie-li Li, Yan Lin, Guan Guan and Zi-bo Zheng, Prediction of ship power and speed performance based on RANS method, Pagina’s No. 51-78, Copyright (2017), .

Deze publicatie is beschikbaar bij IOS Press via deze link.


A numerical technique for sloshing in an independent type C LNG tank with experimental investigation and validation

LNG Sloshing

“Sloshing” van vloeistof in een tank, veroorzaakt doordat de tank slechts voor een deel gevuld is, kan zeer heftig zijn als er sprake is van resonantie. Gegeven de sterke niet-lineariteit is een snelle en nauwkeurige voorspelling van belastingen door “sloshing” in een resonantiesituatie een bepalende factor bij het ontwerp van LNG-ladingtanks. Dit artikel beschrijft de toepassing van een CFD-techniek voor de simulatie van “sloshing”, en experimenten die zijn uitgevoerd ter verificatie van de resultaten van de simulaties. De resultaten van beide methoden  worden met elkaar vergeleken.

De hier getoonde illustratie is, met toestemming van IOS Press, overgenomen uit ISP Journal, Vol nummer 64, Ge Liu, Yan Lin, Guan Guan and Yan-yun Yu, A numerical technique for sloshing in an independent type C LNG tank with experimental investigation and validation, Pagina’s No. 79-100, Copyright (2017).

Deze publicatie is beschikbaar bij IOS Press via deze link


Hydrodynamic design for mitigation of bubble sweep down in sonar mounted research vessels

Bubble sweep

 

Oceanografische onderzoeksschepen zijn uitgerust met akoestische sonar sensors onder de kiel.

Belletjes die vanaf de boeg met de stroming mee worden gevoerd onder het schip beïnvloeden de akoestische overdracht en storen de sonar sensor. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een speciale boegvorm, waardoor de baan van bellen die met de stroming vanaf de boeg worden meegevoerd onder het schip zodanig wordt afgebogen dat deze buiten de akoestische sonar sensor langs gaan. Deze ontwikkeling werd uitgevoerd door gebruik te maken van zowel RANS CFD als modelproeven.

De hier getoonde illustratie is, met toestemming van IOS Press, overgenomen uit ISP Journal, Vol nummer 64, M. Palaniappan and V. Anantha Subramanian, Hydrodynamic design for mitigation of bubble sweep down in sonar mounted research vessels, Pagina’s No. 101-126, Copyright (2017).

Deze publicatie is beschikbaar bij IOS Press via deze link


© Copyright MKC - 2020