ISP Journal (NL)

ISP Journal

ISP Journal is een uitgave van IOS Press en staat onder redactie van de Stichting International Shipbuilding Progress.

Stichting International Shipbuilding Progress

De Stichting International Shipbuilding Progress (ISP) is een Nederlandse stichting, opgericht op 18 december 1987 en is gevestigd te Delft.

Missie

De Stichting ISP heeft de volgende doelen:

- Het bevorderen van de belangstelling voor de studie in de maritieme technologie.
- De uitgifte van het internationaal technisch wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van
  de maritieme technologie, genaamd 'International Shipbuilding Progress'.
- Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande in de ruimste zin des woords verband
  houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ISP Bestuur

Het Bestuur van de Stichting International Shipbuilding Progress (ISP) is door de jaren heen als volgt samengesteld (geweest):

Ir. W. Spuyman Voorzitter 1987 - 2005
Prof. Ir. N. Dijkshoorn Secretaris/penningmeester 1987 - 2004
Ir. L.A.S. Hageman Secretaris/penningmeester  2004 - 2013
Ir. S.G. Tan Lid 2004 - 2013
Dr. Ir. W. Veldhuyzen Voorzitter 2005 - heden
Ir. J.T. Ligtelijn Secretaris/penningmeester 2013 - heden
Ir. A.W. Vredeveldt Lid 2013 - heden

Geschiedenis

Periode 1954 - 1987

Vanaf september 1954 werd het tijdschrift 'International Shipbuilding Progress' uitgegeven door de heer G. Zanen, eigenaar van uitgeverij 'Internationale Periodieke Pers',  in samenwerking met een redactie bestaande uit een aantal Delftse hoogleraren en een medewerker van het toenmalige Nederlands Scheepsstudie Centrum TNO te Delft.

Na het overlijden van de heer G. Zanen op 3 maart 1972 is de uitgave van het tijdschrift  voortgezet door zijn zoon, de heer G.P. Zanen. Na diens overlijden op 7 juni 1986 is de uitgave van ISP voortgezet door zijn echtgenote, mevrouw S. Zanen-Bruin. In het najaar van 1987 heeft deze laatste te kennen gegeven haar werkzaamheden met betrekking tot de uitgave van het tijdschrift te willen beëindigen.

Vervolgens is op 18 december 1987 de Stichting ISP opgericht door Ir. W. Spuyman en Prof. Ir. N. Dijkshoorn, beide lid van de toenmalige redactie van het tijdschrift.  Zij vormden ook het eerste bestuur van de Stichting, respectievelijk als voorzitter en secretaris/penningmeester.

Periode vanaf 1987

De uitgave van het tijdschrift ISP is na 1987 informeel voortgezet door de Bibliotheek van de TU Delft, afdeling Delftse Universitaire Pers (DUP).

In 1988 is een eerste overeenkomst gesloten tussen de Stichting ISP en de Bibliotheek TU Delft over het drukken en distribueren van het tijdschrift ISP.

Een nieuwe overeenkomst, waarin meer formele afspraken tussen de Stichting ISP en de Bibliotheek van de TU Delft zijn vastgelegd, dateert van 25 augustus 2004. Onder meer werd vastgelegd dat DUP van de Stichting ISP het exclusieve recht verkreeg voor het uitgeven van het tijdschrift ISP. Daarmee samenhangend viel de redactieraad van het tijdschrift ISP voortaan ook onder de verantwoordelijkheid van de DUP, zij het dat er altijd één lid van het bestuur van de Stichting ISP tevens lid is van de redactieraad van het tijdschrift ISP.

In maart 2005 heeft het College van Curatoren van de TUD de Stichting ISP geïnformeerd dat de DUP per 1 januari 2006 overgenomen zou worden door IOS Press. Vervolgens werd met Stichting ISP overeengekomen dat de overname inclusief het uitgeven van het tijdschrift ISP zou zijn. Dit laatste op basis van de overeenkomst tussen de Stichting ISP en de Bibliotheek van de TU Delft (DUP) van 25 augustus 2004.

ISP Redactieraad

Als redactie van het tijdschrift ISP treedt een Redactieraad op onder voorzitterschap van Dr. Ir. P.R. Wellens, Universitair Docent Hydromechanica bij de TU Delft.
Deze redactieraad is verder als volgt samengesteld:

(*) Hoofdredacteur
(**) Redactiesecretaris
(***) Lid namens bestuur Stichting ISP

 

Naam

Organisatie

Land

Belangrijkste onderzoeksgebieden

Dr. ir. P.R. Wellens (*) TU Delft NL Hydrodynamica: Golfbelastingen op offshore constructies en langzaam varende schepen
 Ir. J.H. Vink (**) TU Delft (gep.) NL Sterkte van schepen en offshore-constructies
 Ir. H. Boonstra TU Delft (gep.) NL Sterkte van schepen en offshore-constructies
 Dr. G. Bulian Univ. van Triёst I Scheepsstabiliteit, -dynamica en veiligheid
 Ir. S. Consuegra TNO NL Duurzaam Transport en Logistiek
 Dr. P. Corigliano  Univ. van Messina I Vermoeiing van constructies en materialen
 Dr. J. Downes Univ. van Southampton UK Sterkte van schepen en Fluid-structure-interactie
 Ir. R.C. Dragt TNO NL Sterkte van schepen, ijs, materialen
 Prof. ir. J.J. Hopman TU Delft NL Ontwerpen van schepen
 Prof. Dr. ir. R.H.M. Huijsmans TU Delft (gep.) NL Zeegang en Ocean Engineering
 Prof. J.M. Falzarano Texas A&M Univ. USA Zeegang en Ocean Engineering
 Dr. ir. P. de Jong MARIN NL Hydrodynamica, zeegang en stabiliteit
 Prof. S. Krüger TU Hamburg D Ontwerpen van schepen, hydrodynamica
 Ir. J.T. Ligtelijn (***) MARIN (gep.) NL Scheepsvoortstuwing en cavitatie
 Prof. Dr. ir. C. van Rhee TU Delft NL Baggerwerktuigkunde
 Dr. C.M. Rizzo Univ. van Genua I Sterkte van schepen, vermoeiing, vloeistof-constructie-interactie, stabiliteit
 Prof. G. Thomas Univ. College London UK Fluid-structure interactie, hydrodynamica, ware grootte metingen, modelproeven en ontwerp
 Dr. ir. S. Toxopeus  MARIN  NL  Hydrodynamica, manoeuvreren, CFD
 Dr. ir. C. Veldhuis MARIN NL Hydrodynamica, weerstand en voortstuwing, CFD, optimalisatie
 Ir. K. Visser TU Delft NL  Maritieme Werktuigkunde

Contact

Email: info@ispjournal.eu

test

 

aap noot mies
kkk tttt ttl;dljl
d 1 !
e 12 @
f 34 #
g 56 $
h 67 %
i 89 ^&
j 90 KKKK
k 100 FF
© Copyright MKC - 2022