Events

Kennisconferentie Topsector Water & Maritiem WAT ER IS

Logo Water en MaritiemOp 5 juni organiseert Topsector Water & Maritiem de kennisconferentie 'Wat er is' bij Van Oord in Rotterdam. In de afgelopen jaren is hiervoor veel onderzoek gedaan binnen de kaders van Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met behulp van de TKI-middelen (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) én als onderdeel van de kennisagenda's van de TO2-instituten (kennisinstellingen voor toegepast onderzoek). Het is tijd om te vertellen wat er de afgelopen jaren is bereikt! In welke onderwerpen is vooral geïnvesteerd? Wat zijn aansprekende voorbeeldprojecten? En wat hebben de partijen in de gouden driehoek eraan gehad? We halen de kwartiermakers op het podium en gaan in overleg met het huidige boegbeeld Hans Huis in 't Veld en de nieuwe Annemieke Nijhof.

Leren door ervaring

Topsector Water & Maritiem werkt aan wateruitdagingen om de welvaart te verhogen middels 5 kernteams. Elk technologisch kernteam introduceert tijdens de conferentie een project dat binnen NWO en TKI kaders functioneert. Joop Helder en Christian Veldhuis van Marin pitchen respectievelijk de nieuwe kennis ontstaan tijdens het project ComFLOW en ReFRESCO. Voor Deltatechnologie zal de internationaliseringsslag van de zandmotor gepresenteerd worden door onder meer Stefan Aarninkhof. Het TKI project van Watertechnologie  ‘Terugwinnen van fosfaat uit ijzerfosfaat houdend zuiveringsslib’ wordt onder leiding van Leon Korving uitgelegd. Het grote succesverhaal is dat deze technologie, ontwikkeld met behulp van 'topsector'-financiering, nu in de finale staat van de George Barley Water Prize in de VS. De visie van de Topsector 'Kennis - Kunde - Kassa' zal duidelijk blijken uit de geleerde lessen van de ervaringsdeskundigen.

Leren door te delen

En het is ook tijd om vooruit te kijken! De kennis- en innovatieagenda's worden vernieuwd. Op dit moment worden de grote lijnen voor het onderzoek voor de komende vier jaar uitgezet. In de middag bekijken we dan ook hoe binnen de vier gekozen workshop thema's: Water & Voedsel, Energie & Water, Digitalisering en Nature-based solutions toegewerkt kan worden naar grote onderzoek- en innovatieprogramma’s voor de komende jaren. We doen dit door op een interactieve manier te brainstormen in kleine effectieve groepen bestaande uit deskundigen uit verschillende sectoren. Dit is hét moment om te horen wat de plannen zijn én je mening te geven! Een evenement waar experts uit verschillende sectoren met elkaar in overleg gaan om de thematieken en missies tastbaar te maken.

Leren door te ontmoeten

Uiteraard zal tijdens de lunch en de borrel tijd ingeroosterd worden om met elkaar van gedachten te wisselen. Van Oord te Rotterdam stelt hun ruimte beschikbaar. 

Programma en aanmelden

Voor het programma zie programma kennisconferentie 'Wat er is'
Aanmelden
kan via de speciale site maar wees snel want een beperkt aantal zitplaatsen zijn beschikbaar. Tot 5 juni!

Voor meer informatie

Topsector WATER&MARITIEM,
Marcelien Bos- de Koning
communicatie Topsector WATER&MARITIEM
mob: +316 19 230 530
email: Marcelien@tsWATER.nl

When 5 Jun 2019
Where Van Oord, Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam
More Info https://4vjcpd0.momice.events/page/557711
Download iCal

Published: 2019-05-13 | Tagged: home kennis_event

© Copyright MKC - 2020