Events

NWA-routes conferentie

NWA

Eén jaar na de presentatie van het Portfolio voor onderzoek en innovatie is er veel gebeurd binnen de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Tijd om te reflecteren op het proces en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden, resultaten te delen en nieuwe mogelijkheden voor co-creatie en kennisbenutting te verkennen. Dat doen we graag samen met de vertegenwoordigers van de routes en hun netwerken tijdens de NWA-routes conferentie op 31 oktober van 10:00 tot 16:30 uur in Nieuwegein.

De conferentie is gericht op deelnemers vanuit de wetenschap, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven. Belangstellenden kunnen zich tot en met donderdag 19 oktober aanmelden. 

Meer informatie (o.m. Programma) en aanmelden via deze link

When 31 Oct 2017
Where De Woonindustrie, Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein (Netherlands)
More Info http://wetenschapsagenda.us10.list-manage.com/track/click?u=3235d1211ce78e1210e5da6b7&id=7e5daad17f&e=adef12616a
Download iCal

Published: 2017-10-03 | Tagged: kennis_event

© Copyright MKC - 2018