Events

Maritieme Werkconferentie

Maritieme Werkconferentie

In samenspraak met Nederland Maritiem Land (NML) organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) Woensdag 1 februari 2017 een werkconferentie om met de departementen en de maritieme cluster te komen tot het benoemen van prioritaire acties op de thema%s Human Capital, Innovatie, Handel, Bereikbaarheid, Veiligheid en Milieu. Deze prioritaire acties zullen onder de Maritieme Strategie in een werkprogramma worden opgenomen zodat de Maritieme Strategie richting de toekomst is geborgd.

Opening mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

Uw inbreng is belangrijk!

Reserveer 1 februari 2017 in uw agenda.

De uitnodiging en dagprogramma ontvangt u eind december/begin januari 2017.

Brigit Gijsbers
Directeur Maritieme Zaken, IenM

When 1 Feb 2017
Where N.t.b. (Netherlands)
More Info https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu
Download iCal

Published: 2016-12-11 | Tagged: home

© Copyright MKC - 2020