Events

NWO Matchmaking sessie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) voor o.m. de Topsector Water

NWO, Topsector Water en het LEF future center van RWS organiseren op 8 april a.s. gezamenlijk een matchmaking sessie voor het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) van NWO waarin onderzoekers en bedrijven samenwerken in onderzoeksprojecten die in het teken staan van maatschappelijke en ethische aspecten van innovaties.

De thema's van het MVI-programma, waarvoor de call inmiddels is opengesteld, zijn eerder bepaald in overleg met de topsectoren. Specifiek voor de Topsector Water zijn de thema's: maritieme technologie (offshore); waterbouw, -veiligheid, havens (onshore); watergebruik en -management; en institutionele arrangementen en andere coördinatievormen, en bedrijfs-, governance en organisatiemodellen in watervraagstukken. In het kader van de call is € 750.000 beschikbaar voor samenwerkingsprojecten tussen onderzoekers en private partijen in de watersector (o.b.v. 75% publieke onderzoeksbijdrage en 25% private bijdrage, in cash of in kind). Voor de matchmaking van 8 april worden ook vertegenwoordigers van de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen uitgenodigd. 

 

De uitnodiging voor de matchmaking sessie met nadere informatie vind je via ondertstaande link. Daar kun je je ook aanmelden (vereist).

 

When 8 Apr 2014
Where LEF future center Rijkswaterstaat Gebouw Westraven | Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht (Netherlands)
More Info http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2014/gw/nwo-organiseert-matchmakingbijeenkomsten-voor-maatschappelijk-verantwoord-innoveren.html
Download iCal

Published: 2014-03-28 | Tagged: home

© Copyright MKC - 2020