Events

Matchmakingbijeenkomst Zero-emissie binnenvaart (NWA) / Emissieloze en circulaire scheepvaart (KIC)

NWO CallsOp 24 november 2021 organiseert NWO de eerste matchmakingbijeenkomst voor aanvragers van de NWA-call Zero-emissie Binnenvaart en de KIC-call Emissieloze en circulaire scheepvaart.

De gecombineerde matchmaking is gericht op onderzoekers, vanuit de gehele kennisketen en verschillende disciplines, private en publieke partners en andere geïnteresseerde partijen.

De bijeenkomst staat in het teken van het verbinden van onderzoekers en het ophalen van vraagarticulatie uit de sector en draagt op die manier bij aan het vormen van nieuwe consortia.

Focus calls

Beide calls kijken naar hoe de transitie naar ... [more]

Where: Online (Netherlands) | When: 24 Nov 2021 | published: 2021-10-21 | Tagged: kennis-nieuws nieuws
© Copyright MKC - 2021