Home

Kennisontwikkeling met en voor het maritieme bedrijfsleven


De missie van het Maritiem Kennis Centrum (MKC) is:
- Het bewerkstelligen van een adequate maritieme (fundamentele) kennisbasis ten behoeve van de Nederlandse maritieme industrie zodat diens leidende innovatieve rol op korte en lange termijn wordt veiliggesteld.
- Het vertalen van de uitdagingen van de maritieme sector in concrete lijnen en plannen voor (fundamenteel) onderzoek en het ter beschikking stellen van de resultaten van onderzoek daarvan aan bedrijfsleven en onderwijs.
- Afstemming van de kennisontwikkeling tussen de bij het MKC aangesloten kennisinstellingen (NLDA, TU Delft, MARIN en TNO).
  Lees meer...

 


Kennisinstellingen

Marin
NLDA / KIM
TNO
TU Delft, 3ME

Leaderfirms

Allseas
Damen
Heerema Marine Contractors
RH Marine
Royal IHC
Wärtsilä

In samenwerking met

NIOZ
Nederland Maritiem Land
Netherlands Maritime Technology Foundation
Samenwerkende Maritieme Fondsen
Wageningen Marine Research


MKC website functionaliteit nu aanmerkelijk uitgebreid!

Eind 2016 is de functionaliteit van deze website aanmerkelijk uitgebreid, waarmee MKC hoopt de maritieme sector een nog krachtiger platform te bieden voor het delen van (fundamentele) maritiem technologische kennis. De uitgebreide functionaliteit betreft:

  • Zoeken in de nu ook verder uitgebreide MKC Bibliotheek en in een aantal geselecteerde online bronnen, zoals databases en repositories van o.m. de TU Delft, MARIN en TNO
  • Een ruim aanbod aan Maritiem Nieuws, evenementen en posities (verkregen uit diverse maritieme nieuwsbronnen)
  • Alles van en over het MIP en het project ‘Integraal Samenwerken’
  • Een pagina van de vanuit Nederland uitgegeven journal 'International Shipbuilding Progress' (zie rechtsonderaan op deze home page)

Hoewel de MKC Bibliotheek (zie KENNISBANK) veel publiektoegankelijke documenten bevat, is een account nodig om meer uitgebreid hiervan gebruik te kunnen maken, waardoor ook documenten geraadpleegd kunnen worden waarvan de intellectuele eigenaren hebben aangegeven dat deze documenten slechts bedoeld zijn voor de Nederlandse maritieme Gemeenschap (in ruime zin). Als lid van deze gemeenschap kunt u dit account aanvragen op de MKC website.

Het succes van de MKC Bibliotheek staat en valt met een zo ruim mogelijk aanbod. Wij nodigen u dan ook uit, als u een of meerdere van uw kennisdocumenten via de MKC website met de sector wilt delen, u te melden via info@mkc-net.nl

Meer informatie over:
de achtergrond van de uitgebreide functionaliteit ...
het aanbieden van uw kennisdocumenten voor opname in de mkc-bibliotheekNieuws van TKI Maritiem


Save the date - 17 mei

TKI Maritiem/MKC event
''Blauwe Toekomst'' 


Nederlandse maritieme bedrijven en organisaties staan onder druk door de lastige marktomstandigheden. In die omstandigheden is het een uitdaging maar ook een noodzaak om bezig te gaan met de toekomst. Het TKI Maritiem en MKC stimuleleren dit graag en organiseren daarom op 17 mei een speciale bijeenkomst onder de titel: "Blauwe Toekomst". Geïnspireerd op de “Blauwe Route” van de nationale wetenschapsagenda en het resultaat van de studie ”Blauwdruk 2050” Speciale aandacht wordt gegeven aan innovatie in het mkb.

De Maritieme Kennis en Innovatie Agenda met de titel: “Nederland de Maritieme Wereldtop: veilig, duurzaam en welvarend” omvat de plannen voor kennisontwikkeling, vernieuwing van producten, processen en diensten en voor het inspelen op nieuwe behoeften. Het benoemt een speerpunten voor samenwerkingsprojecten, waaronder Smart Industry, autonoom varen, nieuwe materialen, schone scheepvaart.

Waar en wanneer
Het event is op woensdag 17 mei 2017 van 09:30 tot en met 17:00 uur. Het TKI Maritiem roept samen met MKC geïnteresseerde ondernemers, mkb’ers, onderzoekers en opleiders op om mee te werken aan gezamenlijke innovatie in de maritieme sector. De organisatie is in handen van de Innovation Council van NML, het TKI Maritiem en het Maritiem Kennis Centrum.

Over de locatie in West Nederland ontvangt u z.s.m. informatie.

Programma
Het wordt een gevarieerd programma met aandacht voor Smart Shipping, autonoom varen, schone en veilige scheepvaart, duurzame energie uit zee en de overheid als Launching Customer. Nadere informatie over het programma volgt binnenkort.

Er is speciale aandacht voor mkb innovaties en subsidies.

Wilt u een korte pitch houden?
Wilt u als MKB'er een korte pitch houden over uw maritieme innovatie? Klik hier om u aan te melden!

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden. Na ontvangst van een bevestiging is uw aanmelding definitief.


TKI Maritiem is onderdeel van Topsector Water.

© Copyright MKC - 2017