Home

Kennisontwikkeling met en voor het maritieme bedrijfsleven


De missie van het Maritiem Kennis Centrum (MKC) is:
- Het bewerkstelligen van een adequate maritieme (fundamentele) kennisbasis ten behoeve van de Nederlandse maritieme industrie zodat diens leidende innovatieve rol op korte en lange termijn wordt veiliggesteld.
- Het vertalen van de uitdagingen van de maritieme sector in concrete lijnen en plannen voor (fundamenteel) onderzoek en het ter beschikking stellen van de resultaten van onderzoek daarvan aan bedrijfsleven en onderwijs.
- Afstemming van de kennisontwikkeling tussen de bij het MKC aangesloten kennisinstellingen (NLDA, TU Delft, MARIN en TNO).
  Lees meer...

 


Kennisinstellingen

Marin
NLDA / KIM
TNO
TU Delft, 3ME

Leaderfirms

Allseas
Damen
Heerema Marine Contractors
RH Marine
Royal IHC
Wärtsilä

In samenwerking met

NIOZ
Nederland Maritiem Land
Netherlands Maritime Technology Foundation
Samenwerkende Maritieme Fondsen
Wageningen Marine Research


MKC Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. MKC heeft zich uiteraard geconformeerd aan deze regelgeving.

In onze privacyverklaring, die u vindt via deze link en via een verwijzing onderaan elke pagina van onze website, leggen wij u uit welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden wij bij uw websitebezoek van u verzamelen en hoe wij daar vervolgens mee omgaan. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.


 

De Blauwe Route

De Blauwe Route is een van de 25 routes die het instrument vormen waarmee de Nederlandse Wetenschapsagenda NWA belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s. In het geval van de Blauwe Route gaat het om onderzoek dat gericht is op de technologiesectoren Delta, Water en Maritiem. Het spreekt vanzelf dat MKC nauw betrokken is bij het richtinggeven van het maritieme deel van de Blauwe Route en het mede bevorderen van de opzet en realisatie van de uit de Blauwe Route voortvloeiende Maritieme onderzoeksprojecten en onderzoeksprojecten in het raakvlak van Maritiem met andere technologiegebieden, zoals Deltatechnologie, Energie, Chemie, Materialen enz. Uiteraard staan hierbij, naast onze toekomstige voorspoed, de impact op klimaat, milieu en andere maatschappelijke thema's voorop.

Bekijk hier de introductieclip van de Blauwe Route.

Meer over de NWA en in het bijzonder over de Blauwe Route vindt u door het aanklikken van de betreffende links.

De Maritieme Kennis en Innovatieagenda (KIA Maritiem) 2016-2019 vindt u via deze link.


 

TKI Maritiem

MKC neemt met het oog op de realisatie van het TOP-gebieden beleid deel in de activiteiten van het TKI Maritiem. Zij richt zich hierbij vooral op het in beeld brengen van maritiem technologisch onderzoeksvragen van de maritieme en offshore sector en het bevorderen van de uitvoering van het nodige wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot de beantwoording van deze onderzoeksvragen.
Hiermee wordt, zoals onderstaand plaatje duidelijk maakt, de basis gelegd voor de realisatie van de Innovatie Agenda van de Maritime Cluster.

TKI Maritiem

Meer over het TKI Maritiem vindt u door op deze link te klikken


 

MKC website functionaliteit aanmerkelijk uitgebreid!

Eind 2016 is de functionaliteit van deze website aanmerkelijk uitgebreid, waarmee MKC de maritieme sector een nog krachtiger platform biedt voor het delen van (fundamentele) maritiem technologische kennis. Het gaat hierbij om:

  • Zoeken in de MKC Bibliotheek en in een aantal geselecteerde online bronnen, zoals databases en repositories van o.m. de TU Delft, MARIN en TNO
  • Een ruim aanbod aan Maritiem Nieuws, evenementen en posities (verkregen uit diverse maritieme nieuwsbronnen)
  • Alles van en over het MIP en het project ‘Integraal Samenwerken’
  • Een pagina van de vanuit Nederland uitgegeven journal 'International Shipbuilding Progress' (zie rechtsonderaan op deze home page)

Hoewel de MKC Bibliotheek (zie KENNISBANK) veel publiektoegankelijke documenten bevat, is een account nodig om meer uitgebreid hiervan gebruik te kunnen maken, waardoor ook documenten geraadpleegd kunnen worden waarvan de intellectuele eigenaren hebben aangegeven dat deze documenten slechts bedoeld zijn voor de Nederlandse maritieme Gemeenschap (in ruime zin, d.w.z. alle personen die op de een of andere betrokken zijn of waren bij de Nederlandse Maritieme, Bagger- en Offshore-sector). Als lid van deze gemeenschap kunt u dit account aanvragen op de Home-page van de MKC website (rechtsboven).

Het succes van de MKC Bibliotheek staat en valt met een zo ruim mogelijk aanbod. Wij nodigen u dan ook uit, als u een of meerdere van uw kennisdocumenten via de MKC website met de sector wilt delen, u te melden via info@mkc-net.nl

Meer informatie over het aanbieden van uw kennisdocumenten voor opname in de mkc-bibliotheek vindt u door het aanklikken van deze link.© Copyright MKC - 2018