Home

Kennisontwikkeling met en voor het maritieme bedrijfsleven


De missie van het Maritiem Kennis Centrum (MKC) is:
- Het bewerkstelligen van een adequate maritieme (fundamentele) kennisbasis ten behoeve van de Nederlandse maritieme industrie zodat diens leidende innovatieve rol op korte en lange termijn wordt veiliggesteld.
- Het vertalen van de uitdagingen van de maritieme sector in concrete lijnen en plannen voor (fundamenteel) onderzoek en het ter beschikking stellen van de resultaten van onderzoek daarvan aan bedrijfsleven en onderwijs.
- Afstemming van de kennisontwikkeling tussen de bij het MKC aangesloten kennisinstellingen (NLDA, TU Delft, MARIN en TNO).
  Lees meer...

 


Kennisinstellingen

Marin
NLDA / KIM
TNO
TU Delft, 3ME

Leaderfirms

Allseas
Damen
Heerema Marine Contractors
RH Marine
Royal IHC
Wärtsilä

In samenwerking met

NIOZ
Nederland Maritiem Land
Netherlands Maritime Technology Foundation
Samenwerkende Maritieme Fondsen
Wageningen Marine Research


Over de MKC website

 

De MKC website is opgezet in samenwerking en intern gelinkt met www.kennisdelta.nl

Naast de op de MKC website geboden informatie, biedt de Kennisdelta nog veel meer maritieme  informatie en kennisdocumenten en bovendien uitgebreide zoekfuncties, waarmee op zeer efficiente wijze ook uit andere maritieme bronnen, zoals databases en repositories, geput kan worden. 


TKI Maritiem Event 'Keeping on Course' op 11 mei 2016


De hand-outs van de presentaties tijdens het TKI Maritiem Event 'Keeping on Course' op 11 mei 2016 in 'De Fabrique' te Maarssen, zijn te vinden via deze link


© Copyright MKC - 2016